6 marca 2017

Vi väljer komposittrall för terrass – räfflade brädor eller släta brädor?

Vid utförandet av terrassytor utnyttjas allt vanligare räfflade brädor dvs. terrassbrädor med räfflad yta. Räffling är en metod som beror på utförandet av smala, längsgående räfflor med en bredd av ca 3-5 mm och ett grunt djup. De löper parallellt med varandra längs terrassbrädans längd. Räffling utförs både i träkomposit (som framställs av en blandning av plast och trä) och i träbrädor (av barrträd och exotiskt träd). Majoriteten av de brädor som för närvarande erbjuds i affärerna är räfflade brädor. Det är dock många som väljer släta brädor.

Räfflade terrassbrädor

Räfflade brädor är de mest populära brädorna under de senaste åren. Tillverkare av sådana brädor berömmer deras användningsegenskaper. Brädor har skapats i syfte att använda på utvändiga ytor. De kan mycket väl hantera överskottsvatten. De räfflor som finns på brädornas yta har som uppgift att snabbare och effektivare dränera regnvatten och snösmältningsvatten från terrassyta. Detta underlättar naturligtvis  lämplig sluttning. Det samlade på terrassens yta vattnet rinner ner till räfflor och senare med hjälp av räfflorna tas bort bortom kanterna av brädet. Tack vare detta är ytan av räfflade brädor mindre halkig och den av sådana brädor utförda terrassen är säker att använda också efter regn. Räffling ska också göra att terrassbrädor av träd är i mindre grad utsatt för krökning. Användningsegenskaper hos räfflade brädor gör att de används mycket ofta för efterbehandling runt poolområden eller runt områden av simning damm.

Handeln erbjuder brädor med olika räfflor. Räfflorna kan vara smalare, men tätare belägna. Då brukar de ha ett halvcirkulärt tvärsnitt. Räfflorna kan också vara bredare och mindre sällan belägna. I det här fallet har de oftast tvärsnitt av trapets. Tillverkare av terrassbrädor både träbrädor och träkomposit erbjuder oss också brädor räfflade på båda sidor. Om vi väljer sådant material, kan vi före terrassens montering avgöra, vilken typ av yta som passar oss bättre. Det antas att brädor med bredare räfflorna presenterar sig bättre på stora ytor och terrassbrädor med små räfflorna passar bättre för mindre ytor.  

Utförande av räfflor på brädor har även en dekorativ karaktär. Enligt entusiasterna av denna typ av beklädnader för terrass presenterar sig terrassen bättre, om räfflorna används.

Släta terrassbrädor

Fram till nyligen utfördes kompositterrasser endast av räfflade brädor. Komposittrall brädor för terrassen som har släta ytor är dock lättare att hålla rena. Det finns inga håligheter som orenheter kan samlas upp i. Detta gör att den dagliga borttagningen av sand, nålar, bitar av löv och andra mindre orenheter är mindre arbetskrävande . En kompositterrass som utförs av släta brädor är även lättare att restaurera. På dessa brädor är det dessutom lättare att jämnt applicera preparat som skyddar komposittrall.  Släta brädor anses vara ett sådant material som är mindre känsligt för mekaniska skador.

Släta brädor är också en bra lösning för dem som vill ha en likformig yta av terrassen. Handeln erbjuder sådana terrassbrädor som monteras med hjälp av clips. Tack vore detta är kopplingar mellan enskilda brädor inte iögonfallande. Det finns inget entydigt svar på frågan, vilka terrassbrädor som är bättre. Båda typer av efterbehandlingar har sina fördelar och sina entusiaster. Valet av passande terrassbrädor ska alltså bero av våra personliga preferenser och vår smak.

Facebook