6 marca 2017

Träkomposit brädor

Kompositbrädor är ett bra alternativ till terrassbrädor. De kännetecknas av hög motståndskraft mot fukt, insekts- och svampangrepp. De blir inte ruttna, krökta och brutna. Trakomposit brädor kräver inte impregnering, är lätta att installera och rengöra. De säljs vanligtvis tillsammans med ett monteringssystem dvs. med nödvändiga element för byggande av en terrass i komposit. De består bland annat av kompositbalkar (plastreglar) samt fästelement (klammer, clips) och efterbehandlingselement. Byggande av terrassen med träkomposit kräver ett stabilt substrat som balkar ska vara inbäddade i. Beroende av våra behov och möjligheter har vi flera alternativ att välja mellan.

Komposittrall på betongmurbruk

Kompositbrädor fästas mot balkar som är gjorda av samma material. De är en del av terrassens konstruktion och deras användning tillåter fritt luftflöde under terrassens yta samt dränering av regnvatten. Komposittrall brädor kan fästas direkt på terrassplattan av betong t ex med expansionsbultar. Murbruk ska ha en lämplig utformad sluttning (cirka 1-2%). Avståndet mellan balkar beror bland annat på typ av den använda träkomposit brädan och är vanligtvis 40-45 cm. Balkar bör fästas i murbruken i sluttningsriktning. Om murbruk har ytterligare isoleringsskikt, ska balkarna inte förankras utan endast läggas på substratet. I detta fall rekommenderas att förankra balkarna t ex på vägg som ligger intill terrassen eller i stödmurar som omsluter terrassen. Balkarna kan fästas även mot en betongplatta med keramiska plattor eller stenplattor. De måste dock vara väl bundna till substratet.

Bygget av terrassen på utjämningskilar.

Detta är en lösning som fungerar på ojämna substrat eller sådana substrat som inte har någon lämplig utformad sluttning. Vid användning av kilar av plast kan man uppnå önskad sluttning och höja nivån på terrassen med ett tiotal centimeter. För att förbättra komfort vid användning av terrassen, kan man under kilarna tillämpa ljudisolerande och vibrationsdämpande underlägg. Kilar kan placeras eller fästas i betongmurbruken som inte har någon utformad sluttning. Tack vare detta behöver vi inte utföra ett nedåtgående skikt. De passar även utmärkt på terrassplattor som är slutbehandlade med plattor eller på omvända terrasser.

Facebook