6 marca 2017

Användning av koextrudering teknik för träkomposit

Terrass kan skapas på olika sätt. På marknaden för byggmaterial tillhandahålls brädor av inhemska och exotiska träslag, terrassplattor, trottoarsten och kompositbrädor.  Det är mycket svårt att erbjuda något som är innovativ och originellt. Det finns dock företag som kan dra nytta av sina kunskaper om teknik för att erbjuda en förbättrad produkt. Detta avses kompositbrädor som framställs genom koextrudering.

Den tekniska processen är i detta fall mer komplicerat – men effekten är värt det. Dessutom behöver inte priset vara mycket högre än priset på traditionell komposit.

Komposittrall väljs oftast av de personer som lägger märke till materialets hållfasthet och estetiska egenskaper. Jämfört med träbrädor är de mer motståndskraftiga mot fukt och vatten, brister inte, har inga flisor och kräver inte komplicerad vård. Deras viktiga egenskap är glidskydd som garanteras genom borstningsprocess. Tack vare detta kan de med framgång användas inte bara på terrasser utan också vid simdammar och pooler. Vid tillverkning av brädor används trämjöl, vilket gör att utseendet av terrassen är jämförbart med äkta trä motsvarigheter.

De flesta producenter erbjuder träkomposit brädor som tillverkas genom mono-extrudering dvs. brädans extrudering med användning av en materialblandning. På sista tiden kan man på marknaden också hitta brädor som framställs i teknologin kallad koextrudering (samextrudering). En sådan lösning föreslås till exempel av  www.kompositproffs.se . Det beror på att flera skikt extruderas på en gång. Detta sätt att bearbeta material har hittills huvudsakligen använts inom fönster- och dörrsnickeri branschen. Varför inte dra nytta av den beprövade tekniken i en annan bransch?

Det visar sig att vara möjligt. Detta är dock förknippat med högre kostnader för förberedelse av tillverkningsprocessen och kräver speciell kunskap. I fallet med mono-extrudering behövs bara en extruder dvs. en extruderingsanordning för framställning, men för samextrudering ska man köpa åtminstone en extra extruderingsanordning. Dessutom behövs ett mer komplicerat huvud.  Om man vill uppnå god kvalitet av extruderad profil, ska man bry sig om synkronisering av extruder, lämpliga parametrar samt val av lämpliga blandningar av råvaror.

Koextruderings metod ger fler möjligheter att använda olika material och deras egenskaper. I Nordicness AB har man beslutat sig att använda denna teknik, eftersom den tillåter att optimera kvalitetsparametrar av komposittrall. Detta består i att två skikt av brädor kan ha olika funktioner. I den inre delen används blandningar som är avsedda att öka brädans motstånd mot höga belastningar och vattenupptagning. I det yttre skiktet används däremot högklassig polymer, pigment och olika typer av  förädlingar. Tack vare detta får brädan mer varaktig färg och större motståndskraft mot väderpåverkan och UV-strålar. Som jämförelse kräver mono extruderingsteknik användning av en blandning som uppfyller alla dessa funktioner. Detta är förknippat med högre tillverkningskostnader, eftersom dyra ingredienser som behövs använda i den yttre delen av brädan, läggs också till dess inre. För att kunna erbjuda ett bra pris beslutar sig därför producenter att minska mängden av bättre tillsatser. Konsekvensen av detta är dålig kvalitet på blandningen.

Brädan som framställs genom koextrudering kan lätt kännas igen genom den karakteristiska färgskillnaden mellan dess yttre och inre del. Denna typ av brädor är också mer behaglig vid beröring jämfört med de andra brädorna som finns på marknaden. Priserna på samextruderade brädor är på en mycket rimlig nivå och närmar sig priserna på traditionella träkomposit brädor, trots att samextruderade brädor har mycket bättre kvalitet. Om man vill välja passande brädor till terrassen, är det bäst att besöka närmaste återförsäljare av byggmaterial.

Facebook