Mognadsprocessen av våra brädor

Komposit Proffs komposittrall tillverkas av råvaror av högsta kvalitet för att erhålla både fysisk och kosmetisk repeterbarhet av produkter. Användandet av ett naturligt trä som en matris ger kompositen unika egenskaper samtidigt betydligt påverkar färgen med tiden. Komposittrall är föremål för mognadsprocessen baserande på att stabilisera träet som på verkas av vädret. Mognadsprocessen tar, beroende på exponering för solljus och regn, 1-4 månader. Under den första fasen (ca 1-2 veckor) börjar träfiber som har exponerats under profilernas borstning karakteristiskt gulna. Detta stabiliseras i upp till en månad beroende på vädret. Brädornas färg kan då avvika från den önskade. Det exponerade träet som trallen består av nedbryts med tiden på ett naturligt sätt (delvis vädras bort, rester av den gula färgen blir grå).

 

Kompositbrädor uppnår en full färgintensitet efter mognadsprocessen. Ursprungsfärgen under processen blir mörkare för att återkomma så nära som möjligt till sin ursprung efter mognaden. Efter mognadsprocessen blir färgen om 0,5-1 nyans ljusare än ursprungsfärgen.

 

Komposittrall innehåller ett naturligt trä och därför får den en karakteristisk patina som gör att den med tiden verkar vara ljusare. Processen är oundviklig och karakteristisk för alla typer av trä-polymer kompositer. Den förutsatta, upplevda färgskiftningen, beroende på vädret och terrassens exponering för solljus, kan vara 0,5-2 nyanser per år.

Nedan visas ett exempel på färgskiftningar som kan förekomma för Komposit Proffs komposittrall:

mognadsprocessen

Facebook