Användning av koextrudering teknik för träkomposit

Terrass kan skapas på olika sätt. På marknaden för byggmaterial tillhandahålls brädor av inhemska och exotiska träslag, terrassplattor, trottoarsten och kompositbrädor.  Det är mycket svårt att erbjuda något som är innovativ och originellt. Det finns dock företag som kan dra nytta av sina kunskaper om teknik för att erbjuda en förbättrad produkt. Detta avses kompositbrädor […] [...]
6 marca 2017 Mer

Allt om terrassbrädor i komposit

Typer av terrassbrädor i träkomposit. WPC (engelska, förkortning av Wood Plastic Composite) är ett komposit på basis av termoplastiska polymerer som innehåller träfibrer. Kompositbrädor –  åsikter På grund av karaktären hos polymeren kan vi urskilja två grundläggande typer av kompositer: Den första arten är kompositbrädor baserade på PVC (polyvinylklorid). PVC förekommer i den polska namngivningen […] [...]

Vi väljer komposittrall för terrass – räfflade brädor eller släta brädor?

Vid utförandet av terrassytor utnyttjas allt vanligare räfflade brädor dvs. terrassbrädor med räfflad yta. Räffling är en metod som beror på utförandet av smala, längsgående räfflor med en bredd av ca 3-5 mm och ett grunt djup. De löper parallellt med varandra längs terrassbrädans längd. Räffling utförs både i träkomposit (som framställs av en blandning av […] [...]

Träkomposit brädor

Kompositbrädor är ett bra alternativ till terrassbrädor. De kännetecknas av hög motståndskraft mot fukt, insekts- och svampangrepp. De blir inte ruttna, krökta och brutna. Trakomposit brädor kräver inte impregnering, är lätta att installera och rengöra. De säljs vanligtvis tillsammans med ett monteringssystem dvs. med nödvändiga element för byggande av en terrass i komposit. De består […] [...]
Facebook